Non esitate a contattarci!

Raiffeisenverband Südtirol 

Via Raiffeisen 2 - 39100  Bolzano
telefono: 0471-945 100
E-Mail: start-up(at)raiffeisen.it